Política de privadesa


1. Responsable

El Responsable del tractament de les dades recollides per mitjà d’aquest Lloc Web és:
■ DIGITAL INNSTINCT, S.L. (d’ara endavant, “DIGITAL INNSTINCT”).
■ C/Dàlia 36, ​​08460 – Santa Maria de Palautordera
■ contact@innstinct.eu

2. Finalitat

Les dades personals de l’usuari d’aquest Lloc Web podran ser tractades per a les finalitats següents segons correspongui:

■ Atendre les sol·licituds d‟informació i/o consultes efectuades per l‟Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta i, després d’això, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de lusuari.

■ Gestió dels currículums rebuts a través de qualsevol dels nostres formularis, per a processos de selecció. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que finalitzi el procés de selecció, i després seran suprimides a no ser que ens manifesti expressament
el contrari. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari i l’aplicació a petició de l’interessat de mesures precontractuals.

3. Destinataris

Les dades es poden comunicar als destinataris tercers següents: Administracions públiques per al compliment d’obligacions legals i entitats bancàries per a la gestió de cobraments i pagaments.

També es poden comunicar a les categories d’encarregats següents: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Aquests encarregats poden estar ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu amb què hem adoptat garanties adequades per a la seguretat en la transferència internacional de dades personals.

4. Drets

L’Usuari pot exercir davant de DIGITAL INNSTINCT els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.
De la mateixa manera, en els tractaments de les dades de l’Usuari la legitimació de les quals es base en el consentiment donat per l’Usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ retirada.

Per a l’exercici d’aquests drets l’usuari pot enviar la vostra sol·licitud al C/Dàlia 36, ​​08460 – Santa Maria de Palautordera oa l’adreça de correu electrònic contact@innstinct.eu En tot cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.