Casos d’Èxit

Descobreix com altres han aconseguit els seus objectius confiant en Innstinct

MANGO

Plataforma de gestió de responsabilitat social de fàbriques i proveïdors

Per millorar la millora de l’eficiència i el control sobre el compliment de les condicions de treball a les fàbriques que treballen per a la marca, desenvolupem una plataforma que permet la comunicació intuïtiva, àgil i ràpida entre la marca i les fàbriques i proveïdors, així com la presentació de la documentació requerida per aquesta. La plataforma compta amb un quadre de comandament, una API i un sistema d’exportació per explotar les dades de la manera que decideixi el client. Amb la posada en marxa del sistema, el client ha millorat en la capacitat d’auditar fàbriques i proveïdors.

Ajuntament de Barcelona

Chatbot de suport a procés de sol·licitud d’ajuts

Dins el marc d’una convocatòria d’ajuts municipals, l’Ajuntament de Barcelona necessitava un sistema d’ajuda multiidioma als sol·licitants. Implementem un chatbot mitjançant l’ús de diferents eines d’intel·ligència artificial, amb un model propi entrenat amb les bases de la convocatòria d’ajut.

Fundació privada Diverse

Plataforma de diagnòstic de problemes de lectoescritura infantil

La Fundació Diverse ha desenvolupat un mètode de detecció i ajuda alumnes en risc d’exclusió. Desenvolupem una plataforma multitenant que digitalitza part d’aquest mètode. A través dactivitats interactives, savalua la capacitat dels alumnes. Amb aquesta plataforma la Fundació ha aconseguit escalar la implementació del mètode i automatitzar part de l’avaluació dels alumnes.

SDLI

Eina de customer journey aplicada a hospitals i pacients

Plataforma que permet als professionals de la salut gestionar el viatge dun pacient per tot el sistema de salut segons diferents patologies. Es va implementar un sistema propi de generació d’esquemes interactius, així com un motor de formularis, que els professionals completen modificant amb les respostes les dades del gràfic. Amb aquesta eina, els professionals tenen una visió gràfica dels processos del sistema sanitari segons diferents patologies.

Voltea Communities

Plataforma col·laborativa de gestió de la innovació

Pataforma multitenant de gestió de la innovació. Aquesta permet automatitzar de manera eficaç els processos d’innovació de les organitzacions mitjançant diferents eines, entre d’altres: Idees, reptes, notícies, xat, projectes, tasques, etc. La platorma implementa diferents sistemes de login (Single Sign On, Social login, etc), així com mecanismes d’auditoria de canvis de dades, multi-idioma, integració d’IA (Chat GPT), integració amb Microsoft Teams. Actualment la plataforma és utilitzada per més d’una vintena d’organitzacions de primer nivell en diferents sectors com ara farmacèutic, assegurances, retail, administració pública i alimentació.

AMTU

Plataforma de gestió d’ajuts públics a ajuntaments

Per tal d’agilitzar i sistematitzar les gestions de les ajudes de l’Administració als ajuntaments per millorar el transport públic, implementem una plataforma que permet la presentació de la documentació sol·licitada, emplenament de formularis i comunicació bidireccional entre les parts. En implementar el sistema es va aconseguir reduir el temps necessari per fer les gestions per part dels Ajuntaments, així com la complexitat i el temps necessari per aprovar les ajudes per part de l’Administració.

Joviat

Auditoria dels sistemes d’IT

Arquitectura de la xarxa, plataforma de gestió educativa, eines ofimàtiques, pàgines web públiques, qualitat del programari, etc. Acompanyem el nostre client en la creació d’un Roadmap per modernitzar tot el seu ecosistema tecnològic.

Marques que confien en nosaltres_